Sai sót ở đề thi Tiếng Anh: Viết "young" hay "your" đều được cho điểm

Đề tiếng Anh sai sót ở câu 33. Ảnh: Anh Nhàn
Đề tiếng Anh sai sót ở câu 33. Ảnh: Anh Nhàn
Đề tiếng Anh sai sót ở câu 33. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top