Chưa quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 ở Việt Nam

Luật Giáo dục (sửa đổi) chưa quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. Ảnh: Quochoi.vn
Luật Giáo dục (sửa đổi) chưa quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. Ảnh: Quochoi.vn
Luật Giáo dục (sửa đổi) chưa quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top