Chương trình môn Toán mới sẽ loại bỏ các dạng bài tập lắt léo, phục vụ thi cử

Chương trình môn Toán mới sẽ tăng tính ứng dụng. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Chương trình môn Toán mới sẽ tăng tính ứng dụng. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Chương trình môn Toán mới sẽ tăng tính ứng dụng. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM