Bỏ cộng điểm khuyến khích: Sẽ giảm tình trạng học lệch, chạy theo thành tích

Học sinh cần nhìn nhận lại: Học nghề để lấy kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, chứ không phải học để lấy điểm cộng trong tuyển sinh đầu cấp. Ảnh minh họa: Dân Trí
Học sinh cần nhìn nhận lại: Học nghề để lấy kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, chứ không phải học để lấy điểm cộng trong tuyển sinh đầu cấp. Ảnh minh họa: Dân Trí
Học sinh cần nhìn nhận lại: Học nghề để lấy kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, chứ không phải học để lấy điểm cộng trong tuyển sinh đầu cấp. Ảnh minh họa: Dân Trí
Lên top