Chưa áp dụng việc bỏ cộng điểm thi nghề phổ thông trong tuyển sinh năm 2018

Bộ GDĐT cho rằng, bỏ cộng điểm nghề để lấy lại mục đích và ý nghĩa của việc giáo dục hướng nghiệp. Ảnh minh họa: HN
Bộ GDĐT cho rằng, bỏ cộng điểm nghề để lấy lại mục đích và ý nghĩa của việc giáo dục hướng nghiệp. Ảnh minh họa: HN