Cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp: Có "vẽ đường cho hươu chạy"?

Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học đang nhận sự quan tâm, tranh cãi trong dư luận.
Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học đang nhận sự quan tâm, tranh cãi trong dư luận.
Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học đang nhận sự quan tâm, tranh cãi trong dư luận.
Lên top