Cẩn trọng trong thay đổi thuật ngữ “học phí” thành cụm từ “giá dịch vụ đào tạo”

Nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia không đồng ý đề xuất thay thuật ngữ “học phí” thành cụm từ “giá dịch vụ đào tạo” trong Luật Giáo dục Đại học sửa đổi. Ảnh minh họa: Internet
Nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia không đồng ý đề xuất thay thuật ngữ “học phí” thành cụm từ “giá dịch vụ đào tạo” trong Luật Giáo dục Đại học sửa đổi. Ảnh minh họa: Internet
Nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia không đồng ý đề xuất thay thuật ngữ “học phí” thành cụm từ “giá dịch vụ đào tạo” trong Luật Giáo dục Đại học sửa đổi. Ảnh minh họa: Internet

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top