Bộ GDĐT nói gì sau khi đề xuất thay “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo” không được đồng thuận?

Dự thảo sửa đổi bổ sung Luật giáo dục đại học gây tranh luận khi đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo". Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Dự thảo sửa đổi bổ sung Luật giáo dục đại học gây tranh luận khi đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo". Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Dự thảo sửa đổi bổ sung Luật giáo dục đại học gây tranh luận khi đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo". Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM