Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo việc xem nhẹ “dạy người” trong trường học

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học phải được xây dựng cụ thể, đo đếm được, tránh chung chung hoặc chỉ mang yếu tố “phong trào”. Ảnh: PV
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học phải được xây dựng cụ thể, đo đếm được, tránh chung chung hoặc chỉ mang yếu tố “phong trào”. Ảnh: PV
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học phải được xây dựng cụ thể, đo đếm được, tránh chung chung hoặc chỉ mang yếu tố “phong trào”. Ảnh: PV
Lên top