Đào tạo giáo viên còn để “trống” về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống cho sinh viên

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nghe báo cáo của nhóm nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nghe báo cáo của nhóm nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Ảnh: PV