Phải làm rõ “Lãnh đạo có con nâng điểm đưa người thân ra chịu tội thay”

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đề nghị cần phải xử lý đúng người, đúng tội vụ gian lận thi cử năm 2018.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đề nghị cần phải xử lý đúng người, đúng tội vụ gian lận thi cử năm 2018.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đề nghị cần phải xử lý đúng người, đúng tội vụ gian lận thi cử năm 2018.
Lên top