Bộ trưởng Nhạ: Học sinh đánh nhau, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm việc phòng, chống bạo lực học đường. Ảnh: TH
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm việc phòng, chống bạo lực học đường. Ảnh: TH
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm việc phòng, chống bạo lực học đường. Ảnh: TH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top