Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Không nên đổ hết lỗi cho thầy cô?

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm khi để xảy ra sự việc nữ sinh trong lớp của mình đánh hội đồng bạn, tuy nhiên cũng có trách nhiệm của gia đình, xã hội. Ảnh: LĐO
Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm khi để xảy ra sự việc nữ sinh trong lớp của mình đánh hội đồng bạn, tuy nhiên cũng có trách nhiệm của gia đình, xã hội. Ảnh: LĐO
Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm khi để xảy ra sự việc nữ sinh trong lớp của mình đánh hội đồng bạn, tuy nhiên cũng có trách nhiệm của gia đình, xã hội. Ảnh: LĐO
Lên top