Bộ GDĐT thông tin thêm về mức điểm sàn khối ngành Y Dược và Sư phạm

Hội đồng điểm sàn đã họp và xác định điểm sàn với khối ngành Y Dược và Sư phạm nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hội đồng điểm sàn đã họp và xác định điểm sàn với khối ngành Y Dược và Sư phạm nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hội đồng điểm sàn đã họp và xác định điểm sàn với khối ngành Y Dược và Sư phạm nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top