Bộ GDĐT “nhắc nhở” về chỉ tiêu bảo hiểm y tế

Bộ GDĐT yêu cầu nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ảnh: BHXHHN
Bộ GDĐT yêu cầu nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ảnh: BHXHHN
Bộ GDĐT yêu cầu nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ảnh: BHXHHN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top