Bất ngờ những món quà ngày 20.10 độc đáo trong trường học

Những đôi dép tổ ong được học sinh lựa chọn để tặng các bạn nữ cùng lớp trong ngày 20.10. Ảnh: Uyên Đỗ
Những đôi dép tổ ong được học sinh lựa chọn để tặng các bạn nữ cùng lớp trong ngày 20.10. Ảnh: Uyên Đỗ
Những đôi dép tổ ong được học sinh lựa chọn để tặng các bạn nữ cùng lớp trong ngày 20.10. Ảnh: Uyên Đỗ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top