An Giang: Chủ động “an toàn hóa” học sinh vùng lũ

Cảnh tổ chức đưa rước học sinh ở trường Tiểu học "B" Vĩnh Hội Đông (xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang)
Cảnh tổ chức đưa rước học sinh ở trường Tiểu học "B" Vĩnh Hội Đông (xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang)
Cảnh tổ chức đưa rước học sinh ở trường Tiểu học "B" Vĩnh Hội Đông (xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM