8 quận ở Hà Nội dừng dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 12

Thêm 6 quận ở Hà Nội dừng dạy học trực tiếp đối với khối học sinh khối 12 từ ngày 27.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thêm 6 quận ở Hà Nội dừng dạy học trực tiếp đối với khối học sinh khối 12 từ ngày 27.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thêm 6 quận ở Hà Nội dừng dạy học trực tiếp đối với khối học sinh khối 12 từ ngày 27.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top