Kiểm tra trực tuyến vẫn có thể đánh giá đúng năng lực học sinh

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho rằng, các trường kiểm tra định kỳ trực tuyến có thể ra đề mở, học sinh không nắm chắc kiến thức nếu mở vở vẫn không đạt điểm cao
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho rằng, các trường kiểm tra định kỳ trực tuyến có thể ra đề mở, học sinh không nắm chắc kiến thức nếu mở vở vẫn không đạt điểm cao
PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho rằng, các trường kiểm tra định kỳ trực tuyến có thể ra đề mở, học sinh không nắm chắc kiến thức nếu mở vở vẫn không đạt điểm cao
Lên top