Vì sao các nhóm nhạc Việt ngày càng vắng bóng?

Nhóm Mắt Ngọc. Ảnh: NVCC.
Nhóm Mắt Ngọc. Ảnh: NVCC.
Nhóm Mắt Ngọc. Ảnh: NVCC.
Lên top