Hai nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Boys và Z-Girls biểu diễn tại POPS Awards

Nhóm nhạc nữ Z-Girls.
Nhóm nhạc nữ Z-Girls.
Nhóm nhạc nữ Z-Girls.
Lên top