Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Trước giờ G, người đẹp Việt chúc gì U23 Việt Nam?