Phải làm gì vào giờ G ngày N

Đoàn hùng binh áo đỏ đã cùng nhau làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa.
Đoàn hùng binh áo đỏ đã cùng nhau làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa.