Tóc Tiên trình diễn cùng top 10 DJ thế giới trong lễ hội âm nhạc EDM 12 tỷ