"Thương nhớ ở ai" giành cú đúp tại Cánh diều vàng 2017

Cảnh trong phim "Thương nhớ ở ai".
Cảnh trong phim "Thương nhớ ở ai".
Cảnh trong phim "Thương nhớ ở ai".