Cánh diều vàng 2017: Điện ảnh Việt Nam như đang trẻ lại

Các nghệ sĩ trên thảm đỏ Cánh diều vàng 2017. Ảnh: Linh Linh
Các nghệ sĩ trên thảm đỏ Cánh diều vàng 2017. Ảnh: Linh Linh
Các nghệ sĩ trên thảm đỏ Cánh diều vàng 2017. Ảnh: Linh Linh