Đạo, nhái trong sản phẩm giải trí Việt:

Thói quen khó bỏ, thiếu tôn trọng nghề

Cảnh trong phim “Phượng Khấu”. Ảnh: T.L
Cảnh trong phim “Phượng Khấu”. Ảnh: T.L
Cảnh trong phim “Phượng Khấu”. Ảnh: T.L
Lên top