Công Lý - Xuân Bắc hội ngộ cho Táo Quân 2020?

Quốc Khánh - Xuân Bắc - Công Lý là bộ ba quen thuộc trong chương trình Táo Quân 2020. Ảnh: VFC.
Quốc Khánh - Xuân Bắc - Công Lý là bộ ba quen thuộc trong chương trình Táo Quân 2020. Ảnh: VFC.
Quốc Khánh - Xuân Bắc - Công Lý là bộ ba quen thuộc trong chương trình Táo Quân 2020. Ảnh: VFC.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top