Thầy trò Mỹ Linh – Nhật Thủy chung tay xây nhà cho đồng bào lũ lụt