Thành tích YouTube của Rosé - Blackpink từ khi ra mắt solo

Rosé - Blackpink đạt nhiều thành tích trên YouTube. Ảnh: Xinhua.
Rosé - Blackpink đạt nhiều thành tích trên YouTube. Ảnh: Xinhua.
Rosé - Blackpink đạt nhiều thành tích trên YouTube. Ảnh: Xinhua.
Lên top