Kỉ lục album của BTS, Blackpink, IU: Thành công nối tiếp

BTS và Blackpink đạt nhiều kỉ lục. Ảnh: Xinhua.
BTS và Blackpink đạt nhiều kỉ lục. Ảnh: Xinhua.
BTS và Blackpink đạt nhiều kỉ lục. Ảnh: Xinhua.
Lên top