Sở hữu loạt MV tỉ view nhưng Blackpink vẫn bị TWICE vượt ở thành tích mới

TWICE vượt Blackpink ở thành tích mới. Ảnh: Xinhua.
TWICE vượt Blackpink ở thành tích mới. Ảnh: Xinhua.
TWICE vượt Blackpink ở thành tích mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top