Blackpink trước thời điểm kỷ niệm 5 năm: Thành tích khiêm tốn so với BTS

Blackpink chưa có hoạt động bùng nổ trước thời điểm kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm. Ảnh: Xinhua.
Blackpink chưa có hoạt động bùng nổ trước thời điểm kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm. Ảnh: Xinhua.
Blackpink chưa có hoạt động bùng nổ trước thời điểm kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm. Ảnh: Xinhua.
Lên top