Slim V cùng bạn gái mừng sáng tác đầu tay đạt triệu view trên YouTube