Sao Việt xúc động vì lời xin lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng.