Quốc Cơ, Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guiness mới tại Italia