Phim hoạt hình “Lò đào tạo quái vật” trở lại vào tháng 7

Phim hoạt hình “Lò đào tạo quái vật” (Monster University) sẽ trở lại với phần 3. Ảnh: Xinhua
Phim hoạt hình “Lò đào tạo quái vật” (Monster University) sẽ trở lại với phần 3. Ảnh: Xinhua
Phim hoạt hình “Lò đào tạo quái vật” (Monster University) sẽ trở lại với phần 3. Ảnh: Xinhua
Lên top