Taylor Swift được vinh danh trong Lễ trao giải Gracie Allen

Taylor Swift được vinh danh tại Lễ trao giải Gracie Allen lần thứ 46. Ảnh: Xinhua
Taylor Swift được vinh danh tại Lễ trao giải Gracie Allen lần thứ 46. Ảnh: Xinhua
Taylor Swift được vinh danh tại Lễ trao giải Gracie Allen lần thứ 46. Ảnh: Xinhua
Lên top