Bom tấn phim hoạt hình "Soul" hủy lịch chiếu

Phim hoạt hình "Soul" chính thức rời lịch chiếu. Ảnh: Mnet.
Phim hoạt hình "Soul" chính thức rời lịch chiếu. Ảnh: Mnet.
Phim hoạt hình "Soul" chính thức rời lịch chiếu. Ảnh: Mnet.
Lên top