Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Noo Phước Thịnh rủ dàn trò cưng The Voice Kids đi du lịch Thái Lan