Mỹ Linh đáp trả chỉ trích nhắm vào mình sau phát ngôn về nhà hát 1.500 tỷ

Nữ ca sĩ Mỹ Linh.
Nữ ca sĩ Mỹ Linh.