Nếu vẫn quyết tâm xây nhà hát 1.500 tỷ thì tự đi huy động vốn

TPHCM rót hơn 130 tỷ đồng xây nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Tuy nhiên, khi xây xong nhà hát luôn đóng cửa vì lỗi thiết kế.
TPHCM rót hơn 130 tỷ đồng xây nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Tuy nhiên, khi xây xong nhà hát luôn đóng cửa vì lỗi thiết kế.
TPHCM rót hơn 130 tỷ đồng xây nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Tuy nhiên, khi xây xong nhà hát luôn đóng cửa vì lỗi thiết kế.
Lên top