MV nhạc Việt thiếu những câu chuyện ươm mầm ước mơ?

Trọng Hiếu thay đổi phong cách trong MV
Trọng Hiếu thay đổi phong cách trong MV