Lý Nhã Kỳ đặt hoa tưởng niệm Công nương Grace Kelly