Hồng Diễm “Hoa hồng trên ngực trái" chưa dám thoát ra khỏi chiếc “vỏ bọc”?

Hồng Diễm đảm nhận vai Khuê trong "Hoa hồng trên ngực trái". Ảnh: VTV
Hồng Diễm đảm nhận vai Khuê trong "Hoa hồng trên ngực trái". Ảnh: VTV
Hồng Diễm đảm nhận vai Khuê trong "Hoa hồng trên ngực trái". Ảnh: VTV
Lên top