Lương Thanh: “Người thứ 3 xuất hiện là do người đàn ông không có bản lĩnh”

Lương Thanh "lột xác" trong vai diễn mới. Ảnh: NVCC
Lương Thanh "lột xác" trong vai diễn mới. Ảnh: NVCC
Lương Thanh "lột xác" trong vai diễn mới. Ảnh: NVCC
Lên top