Hài tết nhảm nhí vì nghệ sĩ nói một đường làm một nẻo

Một cảnh phim hài tết. Ảnh: T.L
Một cảnh phim hài tết. Ảnh: T.L