Hài Tết nhảm, sex tràn lan: Loạn chuẩn văn hóa?

Diễn viên Xuân Bắc và Xuân Hinh. Ảnh minh họa: Tiến Dũng.
Diễn viên Xuân Bắc và Xuân Hinh. Ảnh minh họa: Tiến Dũng.
Diễn viên Xuân Bắc và Xuân Hinh. Ảnh minh họa: Tiến Dũng.