Cuộc chiến Vpop Việt cuối năm: Jack "soán ngôi" Sơn Tùng, Mỹ Tâm sẽ làm gì?

Jack vừa "soán ngôi" Sơn Tùng M-TP còn Mỹ Tâm hứa hẹn bùng nổ vào cuối năm. Ảnh: NSCC.
Jack vừa "soán ngôi" Sơn Tùng M-TP còn Mỹ Tâm hứa hẹn bùng nổ vào cuối năm. Ảnh: NSCC.
Jack vừa "soán ngôi" Sơn Tùng M-TP còn Mỹ Tâm hứa hẹn bùng nổ vào cuối năm. Ảnh: NSCC.
Lên top