Lại Văn Sâm, Quyền Linh và các MC nam thâm niên bây giờ ra sao?

3 MC nam thâm niên được khán giả yêu mến. Ảnh: CTCC
3 MC nam thâm niên được khán giả yêu mến. Ảnh: CTCC
3 MC nam thâm niên được khán giả yêu mến. Ảnh: CTCC
Lên top